Vår personal

Personalstyrkan på Tuna Sanering AB består av ett sammansvetsat team inom vilket alla är experter på slamsugning och andra typer av saneringsarbeten. I snart 20 år har vi utfört olika typer av saneringstjänster åt kunder runtom Eskilstuna och Västerås, vilket givit oss såväl en unik branscherfarenhet som gedigna yrkeskunskaper – något som vi tar med oss in i varje nytt arbete.

Vi riktar oss främst till den tunga verkstadsindustrin, men även andra samhällsbärande sektorer så som stat, landsting och kommuner, fastighetssektorn och byggsektorn, med flera. Våra saneringsarbetare tar sig an alla uppdrag, stora som små, med samma passion och yrkesstolthet och garanterar att jobbet blir både snabbt och effektivt utfört.

Tony Skau

Ägare

Gunnar Brostedt

Saneringsarbetare

Thomas Carlsson

Saneringsarbetare

Aimo Tauriainen

Saneringsarbetare

Tommy Nilsson

Saneringsarbetare

Jari Putkonen

Saneringsarbetare

Ove Jensen

Saneringsarbetare

Mattias Gustafsson

Saneringsarbetare