Företaget

Tuna Sanering AB har bedrivit professionell saneringverksamhet och erbjudit tjänster som slamsugning och torrsugning och mycket mer åt kunder runtom i Eskilstuna och Västerås i över 40 år.

1975 grundades det som idag är Tuna Sanering AB som en underavdelning till företaget ASAB – med specialinriktning på industrisanering.

ASAB köptes 1992 upp av det globala danska företaget ISS, som idag bedriver verksamhet inom en rad olika yrkesområden men som också började i städbranschen.

Redan fyra år senare, 1996, såldes emellertid saneringsverkamheten inom hela Mälardalens region vidare till Tony Skau, som tidigare arbetat som driftansvarig på den avdelning som en gång startat Tuna Sanering AB.

Tony Skau äger företaget än idag, och i hans regi har Tuna Sanering AB i över 20 år försett hela Eskilstuna med professionella och pålitliga saneringstjänster i form av vacuumsanering, slamsugningar, torrsugning och dylikt.

Verksamhetsinriktning

För att kunna erbjuda alla våra kunder i Eskilstuna och Västerås med omnejd profesionella saneringstjänster som högtrycksspolning, vacuumsanering och slamsugning av högsta möjliga kvalitet har vi en verksamhetspolicy som vi arbetar utifrån sedan många år tillbaka. 


Policyn går i korthet ut på att det är vårt uppdrag att på ett yrkesmässigt sätt både marknadsföra och utföra diverse saneringsarbeten åt i första hand den tunga verkstadsindustrin, men även andra samhällsbärande sektorer så som fastighetssektorn, byggsektorn och kommuner och landsting. 
Nedan kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder.

Vacuum-sanering
med sugbilar

Med hjälp av våra moderna och kraftfulla sugbilar kan vi utföra grundliga och effektiva vacuumsaneringar i alla möjliga typer av miljöer. Taksingel, pannor och bjälkslag; trossbottnar, rörgravar eller schaktning under betongplattorna; silos, ugnar eller bandgångar – vad du än behöver ha sanerat ser vi på Tuna Sanering AB till att få jobbet gjort.

Rengöring av verkstadslokaler

Verkstäder och andra typer av produktionslokaler behöver förstås rengöras regelbundet, både för att lokalen som sådan inte ska drabbas av skador som kan inverka på produktionen och för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Vi på Tuna Sanering AB har stor erfarenhet av att rengöra alla förekommande typer av produktionslokaler. Kontakta oss så tar vi fram den lösning som passar just era behov!

Högtryckstvättning

Vi på Tuna Sanering AB är även experter på att utföra olika typer av högtryckstvättning. Vi tar hand om allt ifrån rengöring av enstaka maskiner till högtryckstvättning av pannrum eller en omfattande fasadtvätt. Vid behov kan vi även erbjuda heltäckande rengöringsprocesser för hela industrifastigheter.

Slamsugning /spolning

Behöver du hjälp med högtrycksspolning eller en slamsugning ska du också vända dig till oss på Tuna Sanering AB. Vi har stor erfarenhet av såväl oljeavskiljare som oljehaltigt slam och avloppsrensningar och ser till att få saneringsarbetet gjort snabbt och effektivt utan att tumma på kvaliteten.

Verksamhetsmål

Målsättningen med Tuna Sanering AB och vår verksamhet är att kunna marknadsföra, sälja och utföra diverse saneringstjänster av högsta kvalitet åt kunder i hela Västerås med omnejd. Detta mål uppnår vi genom att ständigt utveckla både företaget som sådant och våra anställda såväl tekniskt som ekonomiskt.

Samarbetspartners

Arboga Miljötransport
M4
SUEZ